UNDER THE FAMILY TREE

DIR: Constanze Knoche
DOP: Adnreas Bergman
GAFER: Marek Fudali
SPARKS: Michał Goździela, Wojciech Jeleń

Film w koprodukcji Niemiecko-Polskiej.