HYUNDAI / PAPAYA

Projekt który wsparliśmy swoimi balonami helowymi.

OŚWIETLACZE: MAREK FUDALI, MICHAŁ GOŹDZIELA