PANASONIC

DIR: Nitish Sharma
DOP: Marek Rajca
GAFFER: Marek Fudali
KEY GRIP: January Janrot
PRODUCTION: Film Polska 

GALERIA